Kursus Pertanian

Nota: Untuk bantuan teknikal, sila ke BG Design. Kursus Awam anjuran Jabatan Pertanian Negeri Melaka Kursus Keusahawanan Pemprosesan Makanan (PBU) Kursus Sijil Pertanian (IPSM) Program Inkubator Usahawan Belia Tani (IUBT) Kursus Petani dan Usahawan Program Sijil Kemahiran Malaysia Kursus Landskap

Read More

Piagam Pelanggan

Nota: Untuk bantuan teknikal, sila ke BG Design. Piagam Pelanggan 1. Khidmat perundingan & nasihat teknikal akan diberi dalam tempoh 5 hari bekerja dari tarikh terima permohonan yang lengkap. 2. Khidmat kepakaran analisis makmal dalam tempoh hari bekerja dari tarikh terima permohonan yang lengkap seperti berikut: i. Analisis tanah – ringkas dalam tempoh 7 hari. […]

Read More

Objektif & Fungsi

Objektif Jabatan Pertanian Memberi perkhidmatan perundingan, sokongan teknikal dan khidmat nasihat yang profesional dalam pelbagai bidang Pertanian khususnya tanaman makanan dan industri hiliran bagi menentukan pengeluaran makanan yang mencukupi untuk keperluan negara. Membimbing dan mewujudkan pengusaha pertanian yang progresif bagi meningkatkan produktiviti ladang dan pengeluaran pertanian negara. Mewujudkan kumpulan tenaga terlatih yang terlatih dan mahir […]

Read More

Sijil Fitosanitasi

Sijil Fitosanitasi adalah sijil kesihatan tumbuhan yang dikeluarkan oleh negara pengeksport sebagai perakuan atau pengesahan bahawa rawatan atau keperluan-keperluan yang dinyatakan di dalam permit import dipatuhi. Prosedur Bagi Pengeluaran Sijil Fitosanitasi (Pemeriksaan Kuarantin Tumbuhan) – VERSI INGGERIS

Read More

Doktor Pokok

Nota: Untuk bantuan teknikal, sila ke bgdesignresources.com. Apakah Klinik Pengembangan Doktor Pokok? Klinik Pengembangan Doktor Pokok ialah : Satu (1) tempat di mana orang ramai boleh menyalurkan dan menyelesaikan sebarang masalah berkaitan aktiviti pertanian. Satu (1) tempat di mana pelanggan dapat bertemu dengan pakar-pakar bidang pertanian bagi mendapatkan sebarang maklumat pertanian. Satu (1) program Jabatan […]

Read More

Visi dan Misi

Visi ‘Ke Arah Industri Pertanian Yang Berdayasaing, Produk Berkualiti & Selamat Dan PengeluaranYang Mesra Alam Serta Berorientasi Eksport ‘   Misi ‘Memberi Perkhidmatan Berkualiti Dan Berkesan Kepada Pengusaha-pengusaha Pertanian Melalui Pengamalan Teknologi Terkini Dan Khidmat Regulatori Pertanian Untuk Meningkatkan Daya Pengeluaran Serta Memastikan Keselamatan Sektor Pertanian Negara’ Kembali ke laman utama

Read More

MyImport

Akta / Peraturan Akta Kuarantin Tumbuhan 1976 – VERSI INGGERIS Akta Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia 2011 Garis Panduan Garis Panduan Pengimportan Balak (Logs), Kayu Bergergaji (Sawn Timber)/Lumber/Kepingan-Kepingan Kayu dan Lain-Lain Artikel Kayu Yang Belum Dikilangkan – VERSI INGGERIS Garis Panduan (SOP) Permohonan Permit Import Secara Elektronik Garis Panduan (SOP) Permohonan Pengimportan Artikel Terkawal, Tumbuhan […]

Read More