AGRIC MELAKA

Visi dan Misi

Posted On June 26, 2019 at 6:43 am by / No Comments

Visi

‘Ke Arah Industri Pertanian Yang Berdayasaing, Produk Berkualiti & Selamat

Dan PengeluaranYang Mesra Alam Serta Berorientasi Eksport ‘

 

Misi

‘Memberi Perkhidmatan Berkualiti Dan Berkesan Kepada Pengusaha-pengusaha Pertanian

Melalui Pengamalan Teknologi Terkini Dan Khidmat Regulatori Pertanian Untuk Meningkatkan Daya Pengeluaran

Serta Memastikan Keselamatan Sektor Pertanian Negara’

Kembali ke laman utama

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *